Confidentialitate

           Semnele Satului se angajeaza sa respecte confidentialitatea datelor clientilor si se angajeaza sa nu transmita datele personale ale clientilor catre terti. Datele solicitate pe acest site sunt cele legate de procesul de facturare si livrare, respectiv: numele, prenumele, numarul de telefon, domiciliul si adresa de email. Prin completarea si trimiterea formularului de comanda de pe site, sunteti de acord ca numele si datele dvs. personale sa intre in baza de date a Semnele Satului, care isi rezerva dreptul de a prelucra, publica, utiliza pentru actiuni de reclama, marketing si publicitate informatiile mai sus mentionate, fara alte obligatii si plati ulterioare fata de persoana dvs.

           Semnele Satului nu incurajeaza spam-ul, nu comercializeaza, nu ofera si nici nu face schimb de adrese de e-mail obtinute prin intermediul acestui site.

           Site-ul www.semnelesatului.ro este operat de S.C. PRAVALIA CU HAINE SRL-D, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 111-131, înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr. J40/2779/2014, Cod Unic de Inregistrare 32889280.

            Conform  cerinţelor  Legii  nr. 677/2001  pentru  protecţia  persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter  personal  şi  libera  circulaţie a  acestor  date, modificată  şi  completată  şi ale   legii 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Semnele Satului are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

           Semnele Satului prelucrează datele cu caracter personal al următoarelor categorii de persoane fizice  si juridice:

  • Clienti/potentiali clienti, consumatori/potentiali consumatori si vizitatori
  • Parteneri contractuali ai Semnele Satului
  • Orice persoană fizică sau juridică care are raporturi de natură comercială sau contractuală cu Semnele Satului